• Piano Header V1

MIDI

De mogelijkheden van uw digitale piano zijn nog verder uit te breiden door het instrument op een computer of andere digitale instrumenten aan te sluiten. Dat doet u met midi, een ingebouwde Musical Instrument Digital Interface. Midi is het best te omschrijven als een serie afspraken die ervoor zorgt dat digitale instrumenten en randapparatuur (zoals computers, effecten, en lichtinstallaties) van verschillende merken met elkaar kunnen communiceren. Deze communicatie verloopt via midi-aansluitingen, maar ook wel via usb-poorten.

De traditionele midipoorten of -aansluitingen maken gebruik van ronde vijfpins pluggen. Vaak zijn er drie aansluitingen aanwezig, zoals hieronder te zien is.

Aansluitingen
* Midi out: boodschappen worden verstuurd vanuit de midi-uitgang
* Midi in: bij de midi-ingang komen boodschappen binnen
* Midi-thru: de trhu-poort wordt gebruikt om meer dan twee apparaten aan elkaar te koppelen.

Kanalen
Midi maakt gebruik van zestien kanalen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit een digitale piano via het ene kanaal een synthesizer aan te sturen, en een tweede kanaal te gebruiken voor een ander apparaat of voor een andere synthesizerklank.

General Midi (GM)
Veel digitale piano's voldoen ook aan de afspraken die bekend zijn onder de namen general midi (GM) en general midi 2 (GM2). In deze afspraken is onder meer vastgelegd dat bepaalde digitale klanken altijd hetzelfde nummer hebben. Dat voorkomt dat er opeens een saxofoon klinkt terwijl er een orgel bedoeld werd. In GM is de nummering van 128 klanken afgesproken, verdeeld over zestien banken of groepen; in GM2 zijn twee keer zo veel klanken vastgelegd.

Veel keyboards en sommige piano's beschikken over veel meer klanken, waarvoor fabrikanten hun eigen uitbreidingen maakten. Bij Roland heet dat bijvoorbeeld GS; bij Yamaha wordt die uitbreiding als XG aangeduid.

In de gebruiksaanwijzing van de meeste GM/GM2-instrumenten is een overzicht van de namen en de nummers van de general midi-klanken opgenomen.

MMS 950x220

onderkant piano3