• Piano Header V1

Revisie & restauratie

Het reviseren of restaureren van een piano of vleugel vraagt om een grondig en deskundig onderzoek. Om hier een juist advies te kunnen geven, is een taxatie van het instrument een eerste vereiste. Factoren die meespelen of een revisie / restauratie zinvol is zijn o.a.:

> Leeftijd
> Kwaliteit(sklasse)
> Technische conditie
> Waarde (voor en na revisie)
> Emotionele overwegingen (bijv. erfstuk)

De termen revisie en restauratie worden soms door elkaar gebruikt:

Piano- of vleugelrevisie
Revisie: herziening

Het woord revisie bestaat uit de woorden re & visie ofwel; nieuwe visie/kijk. Met andere woorden; het instrument wordt volledig opnieuw opgebouwd met nieuwe materialen aan de hand van de huidige maatstavenvan de fabrikant. De visie van de reviseur is om de conditie van het instrument te optimaliseren en het instrument zoveel als mogelijk aan de huidige kwaliteitsmaatstaven te laten voldoen.

Piano- of vleugelrestauratie
Restauratie: in oude toestand herstellen

Bij restaureren gaat de restaurateur uit van de oorspronkelijke (oude)conditie en maakt dan ook gebruik van oorspronkelijke (oude)materialen. Zijn visie is om het instrument weer in de oorsponkelijke conditie na te bouwen of om het instrument in de conditie te brengen zoals toen het toen nieuw was.

MMS 950x220

onderkant piano3